Zark Foundation

Yeghishe Charents

Yeghishe Charents

Poet, writer, translator

13 March, 1897 - 27 November, 1937

Yeghishe Soghomonyan