Zark Foundation

Հովիկ Մելիքսեթյան

Հովիկ Մելիքսեթյան

Պատմաբան

15 հունվար, 1931 - 30 հունվար, 1997

Ծնվել է Հայաստանի Շնող գյուղում (այժմ՝ ՀՀ Լոռու մարզում)։ 1953թ. ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի պատմության ֆակուլտետը: 1965թ-ից դասավանդել է Երևանի պետական համալսարանում, որտեղ 1988թ-ից եղել է ԽՍՀՄ, 1993թ-ից՝ նոր և նորագույն պատմության ամբիոնների վարիչը: 1986թ. ստացել է պատմական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճան (1989թ-ից՝ պրոֆեսոր): Հրատարակվել են նրա «Արևմտահայերի բռնագաղթը և սփյուռքահայերի հայրենադարձությունը Սովետական Հայաստան (1915-1940թթ)» (1975թ.), «Փառքի շքանշանի հայ ասպետները» (1982թ.), «Հայրենիք-սփյուռք առնչությունները և հայրենադարձությունը (1920-1980)» (1985թ.) աշխատությունները: Մահացել է Երևանում: