Zark Foundation

Հովհաննես Ղանալանյան

Հովհաննես Ղանալանյան

Գրականագետ

19 փետրվար, 1911 - 28 մարտ, 1994

Ծնվել է Ախալցխայում: Եղել է բանասեր Արամ Ղանալանյանի եղբայրը: 1937թ. ավարտել է Երևանի պետական համալսարանը։ 1946-77թթ եղել է Վ.Բրյուսովի անվան ռուսաց և օտար լեզուների մանկավարժական ինստիտուտի հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի վարիչը։ Հեղինակել է «Ավետիք Իսահակյան» (1955թ.), «Պետրոս Դուրյան» (1957թ.), «Միսաք Մեծարենց» (1958թ.), «Վահան Տերյան» (1960թ.), «Դանիել Վարուժան» (1961թ.), «Մտերիմ դեմքեր» (1965թ.) երկերը։ Ուսումնասիրություններ ունի նաև Վ.Բրյուսովի, Յ.Վեսելովսկու, Վ.Զվյագինցևայի, Վ.Նեմիրովիչ-Դանչենկոյի և ռուս այլ գրողների մասին։ Ռուսերեն լույս են տեսել նրա «Ակնարկներ 19-20-րդ դդ հայ քնարերգության» (1964թ.), «Հայաստանը ռուս բանաստեղծների ստեղծագործություններում» (1972թ.), «18-20-րդ դդ Հայաստանի բանաստեղծները» (1976թ.) գրքերը։ 1948թ. ստացել է բանասիրական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճան (1948թ-ից՝ պրոֆեսոր)։ Մահացել է Երևանում: