Zark Foundation

Հովհաննես Մկրյան

Հովհաննես Մկրյան

Բանասեր, պատմաբան

6 ապրիլ, 1831 - 14 սեպտեմբեր, 1909

Ծնվել է Թուրքիայի Պարտիզակ հայաբնակ ավանում (Իզմիթի մոտ)։ 1866թ. ձեռնադրվել է քահանա, վարել Կ.Պոլսի պատրիարքարանի փոխանորդի պաշտոնը։ 1878թ., իբրև պատրիարքարանի պատվիրակ, մեկնել է Լոնդոն, Հայկական հարցի կապակցությամբ իր հետ տանելով Արևմտյան Հայաստանի վիճակի վերաբերյալ տեղեկագիրը։ Պատմաբանասիրական բնույթի հոդվածներով թղթակցել է արևմտահայ մամուլին։ 1886թ. լույս է ընծայել «Կենսագրություն Մեսրովբա Դավթյան Թաղիադյանց Երևանեցվո» ուսումնասիրությունը, որտեղ առաջին անգամ ներկայացրել է Մեսրոպ Թաղիադյանի գրական ու հասարակական գործունեությունը։ Հրատարակել է «Մահարձանք և հիշատակարան» (1877թ.) հնագիտական նյութերի ժողովածուն և «Ազգապատում Պատկանյան տոհմի» (1889թ., «Արևելք») գործը։ Նրա արխիվը պահվում է Անթիլիասի կաթողիկոսական դիվանում։ Մահացել է Կոստանդնուպոլսում: