Zark Foundation

Ստեփան Տետեյան

Ստեփան Տետեյան

Հրատարակիչ, թարգմանիչ

26 նոյեմբեր, 1823 - 2 հոկտեմբեր, 1906

Ծնվել է Զմյուռնիայում (այժմ՝ Իզմիր, Թուրքիա): Եղել է հրատարակիչ, մշակութային գործիչ Հովհաննես Տետեյանի որդին: Սովորել է Զմյուռնիայի Մեսրոպյան վարժարանում: Նպաստել է Տետեյան տպարանի գործունեությանը, զմյուռնիահայ գրողների ստեղծագործությունների տպագրությանը։ Հայերեն է թարգմանել Ժան Ժակ Ռուսոյի գործերից։ Զբաղեցրել է մի շարք պատասխանատու պաշտոններ, եղել է Փարիզի և Լոնդոնի թուրքական դեսպանություններում թարգմանիչ, Զմյուռնիայի գավառական և քաղաքային ժողովների, տնտեսական և ուսումնական խորհուրդների անդամ, օժանդակել է Աղքատասիրոց ընկերությանը: Մահացել է Զմյուռնիայում (այժմ՝ Իզմիր, Թուրքիա):